54 Etničke grupe u Vijetnamu - uvod

Posjeta: 327

   Dvojezična knjiga pod naslovom Vijetnam - slika zajednice 54 etničke skupine sastavio i objavio Izdavačka kuća VNA 1996. upoznati povijest, život i kulturu etničkih grupa u Vijetnam, U posljednjih deset godina knjiga je više puta tiskana, uz nadopunjene i ažurirane podatke i fotografije.

    Kako bi se sačuvao i razvio identitet etničkih grupa, The Izdavačka kuća VNA1 odlučio pružiti 54 etničke skupine u Vijetnamu, fotoknjiga o etničkim skupinama u Vijetnam.

    Knjiga sadrži mnogo novih slika koje odražavaju svakodnevni život, kulturu i društvo, kao i ažurirane podatke o 54 etničke skupine koji prebivaju u čitavoj Vijetnam, Očekuje se da će knjiga biti savršen proizvod koji može bolje poslužiti istraživačima i čitateljima u zemlji i inozemstvu.

    Izdavač visoko cijeni sve preporuke čitatelja.

Popis 54 etničke grupe u Vijetnamu

PRIZNANJE

  Odlomak Izdavačka kuća VNA1 visoko cijeni svesrdnu suradnju i veliku potporu te organizacije Vijetnamski institut za etnologiju, mnogi etnolozi i fotografi u pružanju vrijednih dokumenata i fotografija o životu zajednice u Hrvatskoj 54 etnička skupina.

   U ovoj se knjizi koristi veliki broj fotografija i podataka iz različitih izvora, pa su pogreške i nedostaci neizbježni, posebno u sadržaju i autorima fotografija. Izdavačka kuća VNA1 visoko cijeni komentare čitatelja zbog poboljšanja narednog izdanja.

Autor fotografije

   Viet Anh, Cam Bong, Ho Xuan Bon, Tran Binh, Duc Cong, Van Chuc, Thanh Chien, Pham Duc, Tien Dung, Trong Duc, Le Viet Duong, Vu Cong Dien, Xuan Ha, Hai Ha, Cong Hoan, Sy Huynh , Pham Huynh, Lai Hien, Dang Huan, Chinh Huu, Vu Khanh, Ngoc Lan, Hoai Linh, Thanh Lich, Tam My, Tuyet Minh, Nhat Minh, Nguyen Thanh Minh, Dinh Na, Van Phat, Tran Phong, Thanh Phuong, Minh Phuong, Kim Son, Lan Xuan, Duc Tam, Ngoc Thai, Quang Thanh, Dao Tho, Huy Tinh, Huy Thinh, Duc Tuan, Phung Trieu, Pham Van Ty, Minh Tan, Dinh Thong, Phung Trieu i Nguyen Van Thuong, Tan Vinh, Ha Viet, Truong Vang, Le Vuong i drugi ...

Izdavačka kuća

   Izdavačka kuća Thong Tan - 11 Tran Hung Dao, Hanoi. Odgovorno za izdavanje: VU QUOC KHANH. Urednik: VO KHANH. Kompilacija: HOANG THANH THANH, TRAN MANH THONG, HOANG HA Uredio: TRAN BINH, NGOC BICH, THUY HANG. Likovno oblikovanje: HA PHAM. Nakladništvo: PHUONG LINH. Engleski prijevod: NGUYEN XUAN HONG. Ispravite ispis: NGOC MAI.

VIDI VIŠE:
◊  Zajednica od 54 etničke skupine u Vijetnamu - Odjeljak 1.
◊  BA NA Zajednica 54 etničke grupe u Vijetnamu.
◊ vijetnamska vezija (vi-VersiGoo):  54 Dan toc Vijetnam.
◊ vijetnamska vezija (vi-VersiGoo):  Cong dong 54 Dan toc Vijetnam.
◊ vijetnamska vezija (vi-VersiGoo):  Nguoi BA NA trong Cong dong 54 Dan to an an em em o Viet Viet.
◊ vv…

BILJE:
1 : The Vijetnamska novinska agencija (VNA) nacionalna je novinska agencija pod Vlada Vijetnama i službenu informacijsku agenciju Država Socijalističke Republike Vijetnam, VNA pruža informacije o političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim, znanstvenim i tehnološkim pitanjima grada Vijetnam i svijet. VNA pokriva širok raspon žanrova, a postoji niz članaka koji se istovremeno koriste u vijetnamski tiskane medije jer se smatraju službenim podacima.

    Prekursor VNA je Odjel za informacije (Ministarstvo informiranja i propagande). 15. rujna 1945. smatran je tradicionalnim danom VNA (tada imenovana Vijetnamska novinska agencija) i smatra se datumom osnivanja VNA. Ovoga dana VNA službeno izdaje Deklaracija o neovisnosti i popis od Privremeni članovi Demokratske Republike Vijetnam na tri jezika: Vijetnamski, engleski i francuski, Ova vijest emitira se iz Radiopostaja Bach Mai (Hanoj) cijeloj zemlji i cijelom svijetu.

    VNA je član Bazen nesvrstanih novinskih agencija (NANAP), član Organizacija azijsko-pacifičkih novinskih agencija (OANA) i član Izvršni odbor OANA-e, član Organizacija tvrtki svjetska novinska agencija.

     VNA trenutno ima bilateralne i multilateralne odnose suradnje s gotovo 40 glavnih novinskih agencija i medijskih organizacija u svijetu, kao što su AFP, Reuters, AP, ITAR-TASS, RIA Novosti, novinska agencija Xinhua, Yonhap, Kyodo News, Prensa Latina, Antara, Notimex, TNA, Bernama, KPL, APS, MAP, AKP, OANA, AsiaNet ...

    VNA se u vijestima i publikacijama često skraćuje kao VNA (Engleski: VNA; Španjolski: AVN; Francuski: AVI; kineski: 越 通 社). Izvještaji uživo uživo na web portalu  vijesti.vnanet.vn i desetak drugih publikacija poput:

+ 11 dnevnih vijesti: 1. domaće vijesti - 2. svjetske vijesti - 3. brze vijesti - 4. određeni referentni dokumenti - 5. svjetska izdanja - 6. ekonomske vijesti - 7. Vijetnam i svjetska ekonomija - 8. engleski Vijesti - 9. Vijesti na francuskom jeziku - 10. Vijesti na španjolskom jeziku - 11. Vijesti na kineskom jeziku.

+ 9 tematskih biltena (tjedno, mjesečno i tromjesečno): 1. Vijetnam o Vijetnamu i svjetskoj ekonomiji u nedjelju - 2. Dokumentarne informacije (3 broja tjedno) - 3. Vijesti iz međunarodne ekonomije - 4. Reference vijesti Svjetska nedjelja - 5. Svjetsko mišljenje - 6. Aktualne reference (mjesečno) - 7. Međunarodna izdanja - 8. Vijesti vikend izdanje - Tin tuc Cuoi tuan (svaki četvrtak) - 9. Elektroničke vijesti - Tin Tuc (on www.baotintuc.vn)

+ 8 novina i časopisa: 1. Vijesti - Tematske etničke manjine i planinska područja - 2. Tjedan vijesti - 3. Svakodnevno sport i kultura, vikend - 4. Vijetnamske vijesti (en) - 5. Le Courrier du Vietnam, tjedno, online - 6. Vijetnamske foto novine (sa 7 jezika: vijetnamski, kineski, ruski, engleski, francuski, japanski, španjolski) - 7. Osam dvojezičnih izdanja Dan toc & Mien nui (mjesečno): Vijetnamski-Kmer, Vijetnamski-Bhanar, Vijetnamski-Jrai, Vijetnamski-Ede, Vijetnamski-Cham, Vijetnamski-Mong, Vijetnamski-K'ho i Vijetnamski-M'nong - 8. Vijestimplus elektroničke novine (Vijetnam +).

+ Fotografija vijesti: sa stotinama domaćih i međunarodnih slika vijesti: Fotografije za tisak, Arhiva fotografija, informacije o VNA svakodnevno se emitiraju na web mjestu VNA.

+ VNA Televizijski centar (VNews): Prenosi 24/7, Vijetnamski kanal za vijesti (VNews) specijalizirani je kanal vijesti VNA koji obavlja ključnu političku misiju nacionalne propagande (Uredba 09/2012 / BTTTT), sa sustavom vijesti na početku sata i mnogim kategorijama iz područja politike, diplomacije, vanjskih poslova, gospodarstva, društva, kulture, sporta i širenja domaćeg i nacionalnog znanja. Međunarodna. VNA Televizijski centar emitira se na zemaljskom digitalnom televizijskom sustavu (DVB-T2), kablovska televizija, SAT TV, mrežna TV (IPTV) i internetska televizija (MobiTV).

+ Izdavačka kuća VNA (VNAPH): VNAPH pod VNA uspostavljen pod Odluka Br. 305 / QD-TTX (TCCB) od Generalnog direktora VNA 2. srpnja 2001. VNAPH je izdavačka kuća specijalizirana za vijesti i informacije u tisku, s funkcijom sastavljanja, objavljivanja i distribucije publikacija za informacijski rad., tisak, unutarnja i vanjska propaganda o smjernicama, smjernicama i politikama Vijetnam.

+ Veliko pobjedo proljeće 1975. i čudesne promjene zemlje.
+  Ljudi Ma u Vijetnamu.
+  Živimo u Vijetnamu.
+  500 pitanja i odgovora o Vijetnamskom moru i otoku - HA NGUYEN.
+  Savršeni špijun - LARRY BERMAN.
+  11. 9. - Američka katastrofa.
+  Ho Chi Minh - citati, razmišljanja i etika - NGUYEN NHU Y, dr. Sc.
+ Hanojska nematerijalna kulturna baština u suvremenom životu, 400 knjiga, uključujući 200 vijetnamskih i 200 engleskih verzija - ICHCAP.
+  Sjećanje - godine koje nikad ne zaboravite - MAI THI TRINH.
+  Prekrijte stranicu tajnih profila.
+ Vijetnamski hram, zapisi o kulturnoj baštini - LE TRAN TRUONG AN, VU VAN TUONG.
+ itd.

BAN TU THU
06 / 2020

BILJEŠKA:
◊ Izvor:  54 Etničke grupe u Vijetnamu, Izdavačka kuća VNA, 2008.
◊ Sve citate i kurzivne tekstove postavio je Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com

(Posjetili 404 puta, 1 Posjeta danas)
en English
X